Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu yolcu taşımacığı yapan firmaların kaza durumundaki hallerine, kazaya sebebiyet verme durumlarına ve kaza sonrası kayıpların telafisine dönük olarak Karayolu Taşımacılık Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmaları zorunludur.

Bu sigorta yani Karayolu Taşımacılık Koltuk Ferdi Kaza Sigortası A1, A2 ve A3 başlıkları altında tanımlanana kapsam çerçevesinde ödeme yapar. A1 Sigortanın konusunu tanımlamakta olup 4925 sayılı kanuna göre yolcular, sürücüler, yardımcı personelin yolculuk ve mola süresi dahil olmak üzere bir kazaya ile karşı kaşıya kalmaları durumunda yolcu taşımacılığına ilişkin zorunlu haller dışında taşımacılığın kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda yapılması ve poliçenin şeklinin tanımlanması olarak ifade edilir.

Kanunun A2 bölümü Karayolu Taşımacılık Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kaza durumunu kısaca tanımlamaktadır. A3 bölümünde ise kaza sonrası ölüm, sakatlık ve tedavi kapsamının ayrıntılı olarak tarif edildiği bölümdür. Ölüm teminatı kazadan sonraki iki yıl içinde kaza nedeni ile olası ölümlere hak sahibine tazminat ödemeyi emir eder. Sakatlık tazminatı tıbbi tedavinin sona ermesinden sonra konunla belirtilen oranlarda ve poliçede belirtilen miktarlar çerçevesinde hak sahibine ödemenin yapılmasını emir eder. Bu kapsamda bir organ kaybı yaşammış ise eğer daha önceden organa ilişkin bir hasar veya kayıp söz konusu ise tazminat ödenmez. Ancak kaza kısmi kayba olan organın veya uzvun kısman veya tamamen kaybına neden olmuş ise sakatlık önceki durum ile kaza sonrası durum arasındaki fark kadar tazminat ödenir. Tedavi giderleri ise kazadan sonraki iki yıl boyunca yatarak veya ayakta tedavi masrafları ile nakil masrafları dahil olmak üzere poliçe de belirtilen miktarın tamamı kadar ödemeyi emir eder. Ancak doğal yada yapay dişlerin kaza sonrası yeniden yapılması durumunda Toplam masrafın % 30 u ödenir. Eğer başka sigorta sözleşmeleri ile tedavi giderleri teminat altına alınmış ise tüm poliçede belirtilen meblağın tamamı hak sahibine ödenir.