Nakliyat Sigortası

EMTEA

Herhangi bir emteanın bir yerden diğerine taşınması sırasında karşılaşılabilecek rizikolara karşı yaptırılan sigortadır. Emteayı taşıyan nakil vasıtası, onu taşımaya uygun özelliklere sahip herhangi bir kara, hava, demiryolu veya deniz nakil vasıtası olabilir ve sigorta, malın sahibi, satıcısı veya o malda menfaati olan herhangi bir kimse tarafından sefer esasıyla yaptırılır.Belirli sevkiyatların önceden mutabık kalınan şartlarla ve yine belirli bir süre için toplu olarak teminat altına alındığı müddet esaslı abonman, flotan veya emtea blok sözleşmeleri de müddet esaslı emtea taşıma sigortaları olarak nitelendirilebilir.