Sağlık Sigortası

KURUMSAL SAĞLIK

Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına dahil kurumdaki personelin ve/veya aile bireylerinin poliçe başlangıç tarihinden sonra meydana gelebilecek olan bir kaza veya hastalıkla ilgili ve poliçede tanımlı teminatlar kapsamındaki harcamalarını belirlenen özel şartlar dahilinde karşılar